Sunday, 8 February 2009

Мила Родино...


Гордо се веят българските знамена, наред с тези на Европейския съюз.


А какви прекрасни пътища имаме...


и какво ли не покрай тях...


Ето още попътна красота...


...примесена с драматизма на природата...


А как добре се грижим за природата си?...


и за добрите стари сгради, служили на обществото с десетилетия...


а и не само за обществените сгради...


парковете...


улиците...


трудещете се, а и техните съграждани минувачите...

.........................................................................?!

2 comments:

Bla said...

gothино

Anonymous said...

Hi there! Thіs post cοulԁ
not be ωrittеn any bettеr! Rеаԁing thгough thіs pоѕt reminԁs me of my pгevіous rοom mate!
He alωays κеρt tаlking about
this. I wіll forωaгԁ thіs article to
him. Pгettу sure he wіll have а good геаd.
Τhank yοu for sharіng!

Here is my site ... http://town-country.com.pl/